Management Body

 

प्रबंध कार्यकारिणी  समिति

 बटमूल आश्रम महाविद्यालय संचालन  समिति

 

अध्यक्ष एन आर प्रधान, पंडरीपानी
उपाध्यक्ष

 

डा सुबोध पंडा, महापल्ली

 

सचिव

 

श्री डी गुप्ता सेवा ,महापल्ली

सहसचिव

डॉ सुरेंद्र शर्मा

 

कोषाध्यक्ष

श्री  रामावतार अग्रवाल ,महापल्ली

बी ई – इलेक्ट्रिकल , संस्कृत कोविद

कोषाध्यक्ष  गायत्री शक्तिपीठ , समाज सेवी , व्यवसायी

 

संयुक्त सचिव डा सुरेश शर्मा जुर्डा
सदस्य

 

टेक चंद गुप्ता महापल्ली

 

सदस्य छवि लाल नायक रायगढ़